Referensobjekt hotell

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med brandskydd och riskhantering för hotell, och här under kan du läsa om ett urval av våra hotellprojekt. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.
Hobo hotell Stockholm
At Six och Hobo, Stockholm
Läs mer
Om objektet
Våren 2017 öppnade Nordic Choice Hotels två nya hotell vid Brunkebergstorg i centrala Stockholm. At Six och Hobo är två designhotell med tillsammans över 500 hotellrum varav en presidentsvit.

Hotellen förfogar över två stora takterrasser med utsikt över stora delar av centrala Stockholm. På den större av de två takterrasserna anordnas events som till exempel utomhusbio. Hotellen ingår som en del av AMF Fastigheters omfattande utveckling av kvarteren runt Gallerian, vilket går under namnet Urban Escape.

Vad vi har hjälpt till med
Brandskyddslaget har ansvarat för brandskyddsprojekteringen av At Six och Hobo. Brandskyddsprojekteringen har varit komplex då byggnaden har omvandlats från tidigare kontorsverksamhet och därutöver byggts på med ytterligare våningsplan.

Hotellen är också delvis integrerade med Gallerian samt andra verksamheter i angränsande kvarter, vilket har medfört att hotellen har utformats med hänsyn tagen till att brandskydd och utrymning ska fungera väl även inom angränsande verksamheter. Brandskyddet har till stor del utförts genom analytisk dimensionering.

Uppdragsgivare: AMF Fastigheter och NCC

Foto: hobo.se


Kontakt

Daniel Larsson
08-588 188 68
Skicka e-post

The Winery Hotel, Solna
The Winery Hotel, Solna
Läs mer
Om objektet
Sveriges första urbana vinhotell, med egen vinproduktion på hotellet. Projektet innefattade nyproduktion av ett hotell i sex våningar samt källare och takvåning, totalt 7 500 kvadratmeter.

De nedersta våningarna innehåller bland annat reception, konferenslokaler och restaurang med bland annat vinproduktion. Våningarna ovanför omfattar hotellrum, medan källarplanet utgörs av två garage. Takvåningen inrymmer ett gym samt en takterrass/bar med tillhörande poolområde.

Vad vi har hjälpt till med
Brandskyddslaget har hjälpt till i hela projekteringsarbetet när det gäller brandskydd, från programhandling till och med relationshandling. Dessutom har vi genomfört riskutredning och klassningsplaner för brandfarlig vara (vinet).

I tidigt skede gjorde vi även en riskutredning kring närheten till E4:an/Enköpingsvägen (farligt gods). Under bruksskedet övergick projektet till Brandtec som hjälpte till med systematiskt brandskyddsarbete (direkt mot verksamheten). Brandtec har även gjort hotellets utrymningsplaner.

Uppdragsgivare: Fabege och Veidekke

Foto: Anders Fredriksen


Kontakt

Viktor Wahlsten
08-588 188 34
Skicka e-post

Hotell Amaranten, Stockholm
Hotell Amaranten, Stockholm
Läs mer
Om objektet
Hotell Amaranten ligger på Kungsholmen i Stockholm och har 461 rum, konferenslokaler, restaurang, bar, gym och spa.

Vad vi har hjälpt till med
Brandskyddslaget har under flera år medverkat som brandskyddskonsult i samband med ägarbyte av Hotell Amaranten. Inledningsvis genomfördes en Due Diligence där vi genomförde en statusbedömning av det befintliga brandskyddet.

I markplan installerades en sprinkleranläggning med syfte att möjliggöra integrering av restauranger och barer inom samma brandcell. Hotellrummen och korridorerna renoverades och ett nytt heltäckande brandlarm installerades i hela fastigheten. Även nödljusanläggningen har bytts ut.

För att förbättra/uppgradera utrymningsmöjligheterna har även en ny utrymningsbrygga placerats på utegården. Syftet har varit att renodla utrymningen utan att behöva samordna detta med grannfastigheten.

Uppdragsgivare: Nordic Choice Hotels

Foto: Tengbom


Kontakt

Ingemar Lindahl
076-946 19 12
Skicka e-post

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This