Referensobjekt kontor

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med brandskydd och riskhantering för kontor, och här under kan du läsa om ett urval av våra kontorsprojekt. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.
Biomedicum, Stockholm
Biomedicum, Stockholm
Läs mer

Om objektet
Biomedicum, Karolinska Institutets nya laboratorium, stod klart 2018 och blev utsett till Årets bygge 2019. Byggnaden inrymmer flera av Karolinska Institutets institutioner och utöver kontorsplatser finns det både toppmoderna laboratorium, hörsal och mötesplatser för forskare från hela världen.

Vad vi har hjälpt till med
Akademiska Hus påbörjade bygget 2013 och Brandskyddslaget var med hela vägen från rådgivning i skisskedet till detaljprojektering i bygghandlingsskedet.

Eftersom byggnaden är så pass stor har både analytisk dimensionering (rökfyllnadsberäkningar och utrymningsberäkningar) och förenklad dimensionering använts. Våra glasexperter var också med i projekteringen av dubbelglasfasaden. Vi genomförde även risktutredning och klassningsplaner för Karolinska Institutets verksamhet gällande hantering och förvaring av brandfarlig vara samt säkerställde brandskydd under byggtiden för de befintliga närliggande byggnaderna.

Ambitionsnivån hos beställaren har också varit hög när det gäller utrymning för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Uppdragsgivare: Akademiska Hus

Foto: © C.F. Møller


Kontakt

Björn Andersson
08-588 188 75
Skicka e-post

NCC:s huvudkontor, Stockholm
NCC:s huvudkontor, Stockholm
Läs mer

Om objektet
Nybyggnationen av NCC:s nya huvudkontor samt kvartersstrukturen kring fastigheten påbörjades 2017. Externa kontorshyresgäster, gym, restauranger och bostäder kommer också att inrymmas i kvarterets byggnader.

Vad vi har hjälpt till med
Brandskyddslaget har hjälpt till i alla skeden av projektet som började med en riskanalys i samband med detaljplanen eftersom byggnaden ligger i närheten av en farligt godsled. Vi har också genomfört en analytisk dimensionering för att lösa stor öppenhet i flera plan inom lokalerna. Dessutom har vi hjälpt till med fläktar i drift för ventilationsbrandskydd och sprinklerprojektering.

Uppdragsgivare: NCC

Foto: White Arkitekter


Kontakt

Karl Harrysson
08-588 188 63
Skicka e-post

Solna United
Solna United
Läs mer

Om objektet
Nybyggnation av kontorsbyggnad på 35 000 kvm i Solna. Inom byggnaden ska det i huvudsak finnas kontorslokaler, men även restaurang, konferenslokaler, kafè och garage i källarplan m.m. På takplanet planeras för så kallade PODS (små glaskuber) där man kan ha möten.

Vad vi har hjälpt till med
Brandskyddslaget har hjälpt till med rådgivning i tidigt skede fram till detaljprojektering i bygghandlingsskedet. Där har vi genomfört brandskyddsprojektering och sprinklerprojektering.

Uppdragsgivare: Skanska

Bild: Skanska


Kontakt

Björn Andersson
08-588 188 75
Skicka e-post

ICA:s huvudkontor, Solna
ICA:s huvudkontor, Solna
Läs mer

Om objektet
NCC bygger en nybyggd kontorsfastighet åt Fabege inom fastigheten Signalen 3 i Solna. Byggnaden ska bland annat inhysa ICA:s nya huvudkontor och precis som Fabeges övriga nybyggnationer ska den miljöklassas enligt BREEAM.

Vad vi har hjälpt till med
Brandskyddslaget har projekterat brandskyddet inom fastigheten. Genom analytisk dimensionering har kontorshuset utformats för att kunna ha både öppna och slutna ljusgårdar beroende på nuvarande och framtida hyresgästers önskemål. Vi har även bidragit med riskutredningar i planprocessen och sprinklerprojektering i ett förfrågningsunderlagsskede.

Uppdragsgivare: Fabege och NCC

Foto: Fabege


Kontakt

Torkel Dittmer
08-588 188 76
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This