Referensobjekt kulturbyggnader

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med brandskydd och riskhantering för kulturbyggnader, och här under kan du läsa om ett urval av våra projekt. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.

Uppsala Slott
Uppsala Slott, Uppsala
Läs mer

Om objektet
Slottet i Uppsala är ett av Uppsalas främsta landmärken som byggdes mellan 1540- och 1610-talet. Idag bedrivs det förutom kulturrundvandringar, både museum, restaurang, festvåning samt kontorsverksamhet inom byggnaden. Slottet har en viktig roll i Uppsalas historia där Statens Fastighetsverk (SFV) idag äger och förvaltar byggnaden med ett tydligt mål att bevara den för kommande generationer.

Vad vi har hjälpt till med
Brandskyddslaget har genom åren jobbat både med befintligt brandskydd samt planerade om- och tillbyggnader av Slottet. I vårt uppdrag har vi inventerat stora delar av slottet inom vilka vi har gjort riskbedömningar kring både personsäkerhet och byggnadstekniskt brandskydd för att säkerställa kulturvärdet.

Uppdragsgivare: Statens Fastighetsverk

Bild: Jenny Schönning


Kontakt

Björn Andersson
08-588 188 75
Skicka e-post

Kungliga operan, Stockholm
Gasklockorna, Stockholm
Läs mer

Om objektet
Gasklocka 2 som blev klar 1899 ritades av arkitekten Ferdinand Boberg. Gasklockan har ett högt kulturhistoriskt värde i sitt område, Norra Djurgårdsstaden.
Området, som är i en föränderlig tid, var ursprungligen ett industriområde men planeras nu att bli ett område där över 12 000 bostäder och 35 000 nya arbetsplatser har byggts och kommer att byggas. Stockholms stads projekt ”Norra Djurgårdsstaden” är idag ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden.

Vad vi har hjälpt till med
Brandskyddslaget har såhär långt projekterat en programhandling (ca år 2017-2019) och är nu halvvägs in i systemhandlingsskede. I detta skede har vi genomfört analyser och beräkningar avseende utrymning och brandgasfyllnad, projektering och kravställning av utrymningshiss, sprinklerinstallation, analytisk dimensionering av ventilationsbrandskyddet och framtagande av brandskyddsbeskrivningar och brandskyddsskisser. Beslut om projektets genomförande ännu inte är fattat.

Uppdragsgivare: Tengbom Arkitekter

Bild: Tengbom Arkitekter


Kontakt

Alexander Elias
08-588 188 04
Skicka e-post

Kungliga operan, Stockholm
Kungliga operan, Stockholm
Läs mer

Om objektet
Den Kungliga Operan i Stockholm uppfördes mellan åren 1892 och 1898. Sedan dess har byggnaden genomgått omfattande renoveringar och ombyggnader.

Vad vi har hjälpt till med
Brandskyddslaget har i drygt tolv år samarbetat med Statens fastighetsverk (SFV) i flera projekt.
Byggnaden och verksamheten är väldigt komplex, vilket innebär ett behov av att flexibla lösningar som inte begränsar den kulturella verksamheten, samtidigt som kulturvärdena inom byggnaden är ovärderliga.

Brandskyddslaget arbetar just nu med projektet NOiO – Ny opera i operan – där man bland annat ska skapa ytterligare en scen för 300 personer. Huset ska också öppnas upp, både för att kunna ha fler verksamheter och göra byggnaden mer lättillgänglig för folk från gatan.

Vi har löpande gjort riskinventeringar av hela byggnaden under åren. Vi har också gjort utredningar om följande:

  • Dörrar och glas
  • Brandceller inklusive brandtätningar
  • Ombyggnad av scenmaskineriet ovan och under scen
  • Ombyggnad av brandgasventilation i scenhuset inklusive tilluft
  • Verksamhetsanpassningar som till exempel nya restauranger och barer
  • Operakällaren och Café Opera
  • Utrymning av Guldfoajen
  • Ny sprinkler i scenhuset och tågvinden

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk


Kontakt

Björn Andersson
08-588 188 75
Skicka e-post

Nationalmuseum, Stockholm
Nationalmuseum, Stockholm
Läs mer

Om objektet
Nationalmuseum ligger mitt i Stockholm på Blasieholmen och stod färdigt 1866. Det är Sveriges största – och ett av Europas äldsta – konstmuseum. För första gången på 150 år har det fått en genomgripande renovering. Bygget påbörjades 2013 och museet återinvigs den 13 oktober 2018.

Vad vi har hjälpt till med
Brandskyddslaget har deltagit i det mycket omfattande ombyggnadsprojektet sedan förstudien i början av 2007. Vi har därefter deltagit i alla stadier; programhandling, systemhandling och bygghandling. Skanska, som är totalentreprenör har lämnat över huset till SFV och i samband med det har Brandskyddslaget tagit fram en relationshandling betecknad Brandskyddsdokumentation. Den har utgjort underlag för slutbesked från Stockholms stadsbyggnadskontor. Kostnaden för projektet kommer landa på över 1,2 miljarder kronor.

Vi har samarbetat med många olika konsulter, men i huvudsak med Gert Wingårdhs arkitektkontor. Det är också de som ihop med oss tagit fram de mycket omfattande brandskyddsritningarna.

Den största utmaningen för oss har varit att se till att museet kan få in 2 300 personer samtidigt, trots att vissa trappor är för smala. Det löstes genom att öppna upp två igensatta befintliga trapphus, sprinkla byggnaden och ordna brandgasventilation i huvudtrappan. Vi har sedan med analytisk dimensionering visat att BBR:s krav uppfylls.

Sprinklersystemet består av vattenfyllda plaströr, som inte står under tryck. För att aktivera systemet behövs både rökdetektorutlösning och sprinklerutlösning.

För att skapa goda förutsättningar för att även personer med rörelsenedsättningar ska kunna utrymma har två utrymningshissar anordnats samt sk utrymningsplatser. För att underlätta för räddningstjänsten vid en eventuell släckinsats har särskilda framkörningskort och insatsplaner tagits fram. Dessa har också reviderats vid behov.

Eftersom man i huvudsak använder ett sugande brandlarmsystem har dess funktion verifierats med så kallade hot smoke-tester i Brandskyddslaget regi.

Vi har också hjälpt Nationalmuseum med att ställa brandskyddskrav på utställningsmiljöerna.

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk


Kontakt

Staffan Bengtson
08-588 188 53
Skicka e-post

Gamla Wermlandsbanken, Karlstad
Wermlandsbanken, Karlstad
Läs mer

Om objektet
Gamla Wermlandsbanken är en av de pampigaste byggnaderna i Karlstad. Bankpalatset uppfördes kring sekelskiftet och står som symbol för den viktiga roll banken haft för den ekonomiska utvecklingen i Värmland. Byggnaden har ett stort arkitekturhistoriskt, estetiskt och miljömässigt värde. Sedan 1993 är den förklarad som byggnadsminne med skyddsföreskrifter som omfattar exteriören och stora delar av interiören.

Vad vi har hjälpt till med
Brandskyddslaget har varit med och projekterat brandskyddet i samband med ombyggnader under 2016 och 2017. Byggnaden har öppnats för allmänheten och innehåller restaurang. Lokalen ligger i direkt anslutning till den nya butiksgallerian Valvet.

I projektet har höga krav ställts på brandskydd samtidigt som marmor, mahogny och väggmålningar har behållits i ursprungligt skick. Lokalerna har även anpassats för personer med funktionsnedsättning. Brandskyddet har delvis utformats analytiskt för att minimera ingrepp i byggnaden och för att kunna behålla den öppna planlösningen. Inventering av befintligt brandskydd har varit en viktig del av projekteringen.

Uppdragsgivare: Byggbolaget i Värmland AB


Kontakt

Andreas Lindgren
054-770 78 06
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This