Referensobjekt publika lokaler

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med brandskydd och riskhantering för publika lokaler, och här under kan du läsa om ett urval av våra projekt. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.
Bibliotek på Campus Lugnet, Falun
Bibliotek Campus Lugnet, Falun
Läs mer

”Det var en enig jury som kårade biblioteket på Högskolan Dalarna till världens bästa högskolebyggnad. Man beskriver byggnaden som en i världsklass och man mottog priset på festivalen i Singapore.”

– Dala-Demokraten, 12 oktober 2014

Om objektet
Byggnaden, som har formen av en pentagon, saknar våningsplan och består istället av en enda lång spiral med vilplan och avsatser för grupprum, läsesalar m.m. De flesta innerväggar utgörs av vita bokhyllor. I centrum av byggnaden finns en samlingsyta som närmast kan liknas vid en amfiteater med 14 meters takhöjd.

Som Thorbjörn Wiegandt, projektledare på byggfirman HMB Construction AB, uttrycker saken: ”Det finns ingen rimlighet och inga räta vinklar. Det är tillkrånglat på alla vis och det är som en korkskruv”.

Vad vi har hjälpt till med
Vårt uppdrag var att projektera brandskyddet samt att göra utförandekontroller vid uppförandet av det nya biblioteket.

Brandskyddet utformades till stor del analytiskt för att möjliggöra den öppna planlösningen. Innan uppdraget startade genomförde vi en inventering (brandsyn) av förhållandena i den befintliga högskolebyggnaden som biblioteket skulle docka och upprättade åtgärdsplaner.

Projekteringen har vi redovisat i form av brandskyddsbeskrivning och brandskyddsritningar. Efter slutfört projekt har vi genomfört utförandekontroller avseende brandskyddet och tagit fram sakkunnigintyg och brandskyddsdokumentation.

Uppdragsgivare: Kommunfastigheter, Falu kommun


Kontakt

Markus Sandvik
063-660 09 41
Skicka e-post

Friends Arena, Solna
Friends Arena, Solna
Läs mer

Om objektet
Sveriges nationalarena för fotboll, Friends Arena, stod klar 2012 och ligger i Arenastaden i Solna. Arenan är multifunktionell, vilket betyder att den kan rymma många olika verksamheter förutom fotboll, till exempel konserter och motorsport. Vid en konsert kan arenan maximalt rymma cirka 65 000 personer, varav 50 000 på läktarplats.

Vad vi har hjälpt till med
Brandskyddslaget har utfört brandskyddsprojekteringen och har varit involverade från start till färdig anläggning.

Väsentliga delar av brandskyddet har lösts med analytisk dimensionering. Vi har även arbetat med personflöden utanför arenan i samband med event och vid evakueringar samt genomfört riskanalys för hela stadsdelen.

Uppdragsgivare: Råsta projektutveckling och Peab

Foto: Frankie Fouganthin/Wikimedia Commons


Kontakt

Karl Harrysson
08-588 188 63
Skicka e-post

Mall of Scandinavia, Solna
Mall of Scandinavia, Solna
Läs mer

Om objektet
Unibail-Rodamcos galleria, Mall of Scandinavia, som ligger bredvid nationalarenan Friends Arena i den framväxande Arenastaden i Solna omfattar totalt cirka 150 000 m2 BTA handelsyta fördelat i huvudsak på tre våningsplan med butiker, restauranger, caféer m.m. samt lastgård och mindre butiker inom underliggande garagevåningar.

Byggnadens garage finns i huvudsak på två garagevåningar under handelsfastigheten och tre mindre parkeringsvåningar inom byggnadens översta plan. Totalt är det ca 140 000 m2 BTA och ca 3 700 parkeringsplatser.

På taket vid Mall of Scandinavias sydspets har Fabege uppfört cirka 50 000 m2 BTA kontorslokaler i en egen fastighet. Utmed Evenemangsgatan har Peab Bostad byggt enkelsidiga lägenheter i fasad och på taket låga punkthus och radhus.

Vad vi har hjälpt till med
Brandskyddslaget har sedan projektets start projekterat brandskyddet i byggnaden både i förfrågningsunderlagsskedet och utförandeskedet. Brandskyddslaget har även, till stor del i samarbete med vårt systerföretag Brandtec, säkerställt att personsäkerheten hållit en fullgod nivå genom att föreskriva kompensatoriska åtgärder där delsystem behövt färdigställas och justeras efter att byggnaden tagits i drift.

Vi har via analytisk dimensionering visat att en anläggning i denna storlek och variation av verksamheter kan utrymmas sektionerat, vilket minimerar verksamhetsstörningar för byggherren. Vi har även gjort rökfyllnadstester inom anläggningen med varmröksförsök för att säkerställa samordningen av alla brandskyddstekniska system.

Brandskyddslaget har även genom kontroller på plats och granskning av kontrollplaner och egenkontroller säkerställt att samtliga hyresgäster/butiker uppfyllt funktionskraven i BBR inför invigningen. Brandtec har även hjälpt till under den samordnade funktionsprovningen av de brandskyddstekniska systemen i byggnaden.

Utöver brandskyddsfrågor har vi utfört riskutredning och klassningsplaner för gascentralen som försörjer några av restaurangerna med gasol till deras spisar.

Uppdragsgivare: Unibail Rodamco och Peab

Foto: Mall of Scandinavia


Kontakt

Torkel Dittmer
08-588 188 76
Skicka e-post

Eyrafältet, Örebro
Eyrafältet, Örebro
Läs mer

Om objektet
Eyrafältet är en arenastad och expansiv stadsdel ett par minuter från centrum i Örebro. Här finns flera tävlingsarenor samlade tillsammans med bostäder och kommersiella lokaler.

Vad vi har hjälpt till med
Brandskyddslaget under en längre tid varit delaktig av Eyrafältets utveckling. Från öst till väst har vi projekterat nybyggnationer i form av bostäder (12 våningar), parkeringshus, kontor, bandyhall, fotbollsläktare och Nya idrottshuset.

Vi har också medverkat vid stora krävande ombyggnationer i form av utbyggnad av hockeyhallen/ishallen Behrn Arena. Genom att höja hela taket med åtta meter utökades publikkapaciteten till mer än 5000 åskådare och arenan isolerades invändigt och försågs med värme. Det tillkom även loger, pub och restaurang.

För närvarande projekterar vi renoveringen av Eyrabadet och tillbyggnad av omklädningsrum till Bandyhallen.

Stora utmaningar har varit att lyckas projektera det stora antalet publikplatser som arenorna har ökat med, och tillgodose de olika moderna kraven som idag ställs på arenor på elitnivå.

Projekteringen har till stor del baserats på analytisk dimensionering. Utöver detta har brandkrav från detaljplanen till följd av att Rudbecksgatan är en farligt gods-led spelat in. Projektens storlek har resulterat i att ett flertal personer på Brandskyddslaget deltagit i projekten med olika slags expertis för att kunna driva dem så konstruktivt och effektivt som möjligt.

Förutom att projektera och säkerställa utförandet genom utförandekontroller har vi även hjälpt till med SBA-arbetet för vissa av arenorna samt utbildat hyresgäster och fastighetsägare.

Uppdragsgivare: Peab, BJC Group, Örebroporten och NCC

Foto: Örebroporten


Kontakt

Kristoffer Erixon
019-764 93 62
Skicka e-post

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This