Referensobjekt sjukhus och vårdanläggningar

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med brandskydd och riskhantering för sjukhus och vårdanläggningar, och här under kan du läsa om ett urval av våra projekt. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.
Skaraborgs sjukhus, Skövde
Skaraborgs sjukhus, Skövde
Läs mer

Om objektet
Ny vårdbyggnad för barn- och kvinnokliniken vid Skaraborgs sjukhus (tidigare Kärnsjukhuset) i Skövde. Storleken på nybyggnaden var ca 8200 m2, den nya entrén till den befintlig byggnaden ca 450m2 och ombyggnaden av de befintliga vårdlokalerna för barn- och kvinnokliniken ca 3800 m2.

Den nybyggda delen bestod av ett källarplan för omklädning och teknikutrymmen, och två vårdplan med lokaler för öppenvård för barn och ungdomar, lekterapi, BB och neonatalvård. Ombyggnadsdelarna omfattar två plan med lokaler för förlossning, specialistmödravård, BB/neonatalvård i hemmet och barnmedicinsk slutenvård.

Vad vi har hjälpt till med
Brandskyddslaget har deltagit i projektet sedan 2012 då vi påbörjade arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag. Efter det har vi varit med som brandprojektör åt Västfastigheter, i nära samarbete med Byggdialog, som är totalentreprenör i detta partneringprojekt.

Därmed har Brandskyddslaget varit med i arbetet med att ta fram såväl systemhandlingar som bygghandlingar och löpande åtgärder för brandskydd under byggtiden, eftersom intilliggande vårdverksamheter hela tiden varit igång i tillbyggnadsdelar. Därefter har vi utfört besiktningar och upprättat relationshandlingar.

Uppdragsgivare: Byggdialog i partnering med Västfastigheter


Kontakt

Claes Malmqvist
054-770 78 04
Skicka e-post

Centralsjukhuset, Karlstad
Centralsjukhuset, Karlstad
Läs mer

Om objektet
Nybyggnad av länsgemensamt operationshus, Hus 60, vid Centralsjukhuset i Karlstad. Byggnaden är uppförd i tre plan ovan mark och här finns operationsavdelningar med totalt 15 operationssalar, lokaler för smärtenhet, pre-op, UVA och den länsgemensamma sterilcentralen. I byggnadens källare finns ett garage.

Vad vi har hjälpt till med
Brandskyddslaget har deltagit i projektet sedan 2010 då vi påbörjade arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag.

Vi har sedan varit projektör åt Skanska, som är totalentreprenör i detta partneringprojekt, och har då varit med i arbetet med att ta fram både systemhandlingar och bygghandlingar.

Brandskyddslaget har även haft rollen som kvalitetsledare när det gäller brandfrågor åt Landstinget i Värmland. I denna roll har vi granskat övriga projekthandlingar och bevakat att de krav som Landstinget ställer genom egna standarder uppfylls i både projektering och byggnation.

En av de stora utmaningarna i projektet har varit att byggnaden uppförts i direkt anslutning till befintlig operationsbyggnad där verksamhet pågått under hela byggtiden.

Uppdragsgivare: Skanska och Landstinget

Foto: NWT


Kontakt

Urban Söderberg
054-770 78 03
Skicka e-post

Dahlska huset, Falu lasarett
Dahlska huset, Falu lasarett
Läs mer

Om objektet
Falu lasarett grundades 1695 som sjukstuga vid Falu koppargruva, och anläggningen är därmed Sveriges första akutmottagning.

Under 2010-2014 byggdes en ny vårdbyggnad som fått namnet Dahlska huset. Lasarettet fick därmed, genom en totalentreprenad i ett partneringprojekt, cirka 24 000 m2 nya lokaler för bland annat kirurgklinik, kvinnoklinik och akutklinik.

Vad vi har hjälpt till med
Brandskyddslaget tog under projektet fram brandskyddsbeskrivningar för förfrågningsunderlag, bygghandlingar och relationshandlingar. Projekteringen omfattade såväl analytisk som förenklad dimensionering.

Projektet omfattade också om- och tillbyggnad av ca 3 000 m2 inom hus 8, 9 och 31 på Falu lasarett. Ombyggnaden av akutens lokaler omfattade etappvisa brandskyddsplaner för att kunna ha verksamhet igång i direkt anslutning till ombyggnadsytorna. Vi hjälpte även besiktningsorganisationen med utförandekontroller i projektets olika skeden.

Utöver brandskyddsprojektering för Dahlska huset har vi utfört riskutredning för Falu lasaretts hantering av brandfarlig vara samt bistått vid ansökan om tillstånd för hanteringen.

Uppdragsgivare: ByggPartner i Dalarna och Landstingsfastigheter Dalarna

Foto: Landstinget Dalarna


Kontakt

Håkan Pettersson
023-776 66 12
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This