Referensobjekt skolor och förskolor

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med brandskydd och riskhantering för skolor och förskolor, och här under kan du läsa om ett urval av våra projekt. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.
Glömstaskolan, Huddinge
Glömstaskolan, Huddinge
Läs mer

Om objektet
Nybyggnad av en fyrparallellig F-9-skola för 720 elever i Huddinge som blev inflyttningsklar hösten 2016. Skolan är utformad som en kompakt, djup byggnad i fyra plan. Våningsplanen hålls samman av en central rund ljusgård/trapphall med mycket fönster in mot de intilliggande våningsplanen.

Entréplanet, med bakkant i suterräng, är glasat mot skolgården och på så sätt öppet för in- och utblick. En trappa upp finns lokalresurser för musik/drama/hemkunskap, samt bild- och hantverksverkstäder, som kan användas utanför skoltid.

De mer ”privata” arbetsområdena ligger på plan 3 och 4 tillsammans med rum för personal och elevvård samt bibliotek och NO, som är tänkt att samverka inom ett forskningstema, samt en terrass med utsikt över ängarna. Skolan är korridorslös med undervisningsrummen grupperade kring oregelbundna ytor, som kan möbleras på olika sätt för att komplettera basrummen.

Vad vi har hjälpt till med
I projektet har vi hjälpt till med systemhandling, förfrågningsunderlag, bygghandling och relationshandling.
Utöver brandskyddsprojekteringen, som gjorts enligt förenklad dimensionering, har vi även utfört analytisk dimensionering avseende brandteknisk klass på samtliga glaspartier som vetter mot ”trappljuset”.

Uppdragsgivare: Huge Fastigheter AB och Arcona AB


Kontakt

John Hultquist
08-588 188 72
Skicka e-post

Boo Gårds förskola, Nacka
Boo Gårds förskola, Nacka
Läs mer

Om objektet
Nybyggnation av Boo Gårds förskola (Lotsen) i Nacka för 160 barn. Projektet blev färdigt våren 2016.

Vad vi har hjälpt till med
Brandskyddslaget har deltagit i samtliga projekteringsskeden av förskolan. Det finns olika dimensionerade byggnadsklasser inom byggnaden, dessa behövde vi utreda analytiskt. Vi har också deltagit i slutskedet med besiktningar av utförda åtgärder och upprättat relationshandlingar.

Uppdragsgivare: Skanska och Nacka kommun


Kontakt

John Hultquist
08-588 188 72
Skicka e-post

Nya Ållebergsgymnasiet, Falköping
Ållebergsgymnasiet, Falköping
Läs mer

Om objektet
Uppförande av ny byggnad med utbildningslokaler, bibliotek, samlingssalar och administrativa lokaler för gymnasieskolan. Även ombyggnad av befintliga gymnasielokaler för utbildning, ombyggnad av idrottshall, nybyggnad av omklädningsutrymmen och ombyggnad av administrativa lokaler.

Vad vi har hjälpt till med
Brandskyddslaget deltog i detaljprojektering och byggskede samt upprättande förfrågningsunderlag, bygghandlingar inklusive analytisk dimensionering med simuleringar av brandförlopp, dimensionering av brandgasventilation och utrymning.

Vi upprättade också brandskyddsdokumentation som relationshandling och deltog i slutskedet med besiktningar och verifiering av brandgasventilationen.

Uppdragsgivare: Skanska, Region Hus Väst, Skövde i partnering med Falköpings kommun

Foto: Sweco


Kontakt

Claes Malmqvist
054-770 78 04
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This