Kristin Andrée på Brandskyddslaget redovisade resultaten från forskningsprojektet ”Utvärdering av befintliga utrymningsplatser” på Brandforsk resultatwebinarium.
Resultaten som redovisas baseras på undersökningen som gjorts av hur utrymningsplatser utformats utifrån gällande krav. Syftet har varit att kartlägga hur utrymningsplatser fungerar sett från användarens perspektiv.

Du kan ta del av resultaten nedan!

 

 

 

Datum: 16 februari 2024
Talare: Kristin Andrée

Kristin Andrée
Brandingenjör, teknologie licentiat
08-588 188 66
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete