Tillämpningsstödet för brandteknisk dimensionering av Br0-byggnader i trä har uppdaterats utifrån remissen EKS 11.

I rapporten, som togs fram tillsammans med Briab, lyfter vi vilka risker och parametrar som är viktiga att beakta för att säkerställa att byggnaden får ett bra brandskydd.

Tillämpningsstödet togs fram som en del i projektet Tall Timber Building – Concept studies, ett projekt där Brandskyddslaget har medverkat i under drygt två år.

Bild: CF Möller

Kontakt

Björn Andersson
08-588 188 75
Skicka e-post

John Hultquist
08-588 188 72
Skicka e-post

Lisa Broberg
08-588 188 40
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete