Martin Forssberg och Johan Lundin på Brandskyddslaget deltog på Riksantikvarieämbetets Samverkansgrupp brand, RVR och kulturarv för att berätta om resultaten från Brandforsks projekt ”Inåtgående dörrar vid utrymning”. Vi utförde forskningsprojektet tillsammans med Håkan Frantzich på Lunds Tekniska Universitet med stöd av Statens Fastighetsverk.

Kulturarvets byggnader är en målgrupp som förhoppningsvis kommer ha stor nytta av forskningsresultatet. Emil Egeltoft på Brandskyddslaget berättade om innehållet i Statens Fastighetsverk nya projekteringsanvisning för SBA-dokumentation. Den beskriver ett antal handlingar som ska utgöra grunden för det systematiska brandskyddsarbetet. Tanken är enklare, enhetligare och mer användbara handlingar med förvaltningens behov i centrum. Många intressanta frågor och reflektioner uppkom under dagen.

Vill du veta mer? Tveka inte på att höra av dig!

 

Johan Lundin
FoU-chef, brandingenjör, TeknD
08-588 188 25
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete