Riskhantering

Både människor och byggnader kan påverkas vid olika typer av olyckshändelser, det hör livet till och är något vi aldrig kan undvika. Men det går att minimera dessa risker genom att förebygga dem på ett bra sätt. Det är där vi på Brandskyddslaget kommer in i bilden.
Vi har hög kompetens inom och lång erfarenhet av att analysera olycksrisker från bland annat transporter med farligt gods och farliga verksamheter, att utföra analyser enligt Lagen om skydd mot olyckor och Sevesolagstiftningen samt att ta fram rutiner och övningar för hantering av kriser och nödlägen. Vi kan hjälpa er både i inledningen av projekt, i planprocessens olika skeden och vid drift av anläggningar och infrastruktur.

Riskhänsyn i planprocessen

Vi utför analyser och hjälper er med rådgivning, både i projektets tidiga skeden, till exempel inför markförvärv, och i planprocessens olika faser. Vi är vana att arbeta med olika typer av beställare, bland annat kommuner, byggherrar och arkitekter. Analyserna utför vi kvalitativt (främst tidiga skeden) eller kvantitativt där vi beräknar risknivån i form av individ- och samhällsrisk. Utifrån beräknade risknivåer gör vi sedan en värdering av risknivån och ger förslag på hur ni kan hantera riskerna. Vi arbetar med alla typer av objekt – alltifrån enstaka byggnader till komplexa projekt som omfattar hela stadsdelar.

Farliga verksamheter

Vi gör analyser av farliga verksamheter i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor och utifrån Sevesolagstiftningen. I analyserna fokuserar vi på att förebygga risken att en olycka ska hända och att minska konsekvenserna om den ändå inträffar. Dessa analyser utför vi alltid direkt mot er som driver verksamheten.

Nödlägeshantering

Vi kan hjälpa er att ta fram rutiner för att hantera nödlägen. Dessutom kan vi hjälpa er med utbildning och övningar inom detta område. När olyckan är framme är det mycket viktigt att ha bra rutiner för att minimera skada på medarbetare och egendom. Övningarna gör att medarbetarna känner sig trygga och ger dem också möjlighet att pröva de rutiner som finns.

Vi arbetar också med hantering av brandfarliga varor som du kan läsa mer om här.

Riskhantering

Kontaktpersoner

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This