Farlig verksamhet / Seveso

Det finns i Sverige ca 400 anläggningar som pga. av sin hantering av farliga ämnen är Seveso-klassade och därmed lyder under Seveso-lagstiftningen. Dessutom innefattas de per automatik, tillsammans med ytterligare 300 företag, av Lag om skydd mot olyckor kap 2:4 och är i och med det så kallad Farlig verksamhet.

För dessa anläggningar, med många olika kravställande myndigheter, är en samordnad riskanalys central för att kunna bedriva en rationell riskhantering. I analyserna fokuserar vi på att förebygga risken för att en olycka ska hända och att minska konsekvenserna om den ändå inträffar. Dessa analyser utför vi alltid direkt mot er som driver verksamheten.

På BSL kan vi bl. a hjälpa till med samordningen och framtagandet av:

• Riskanalyser

• Konsekvensutredningar

• Handlingsprogram

• Säkerhetsrapport

• Intern plan för insats

• Spridningsberäkningar

Kontaktpersoner

Brandskydd och utrymning

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This