Rationell riskhantering

Genom en rationell process kan BSL vara behjälpliga med att identifiera, åtgärda och hantera de risker som verksamheten kan ge upphov till beaktat konsekvenser för människor, miljö, egendom eller produktion/kvalitet.

BSL har stor erfarenhet inom riskanalys och riskanalysmetoder. Riskanalys krävs utifrån ett flertal lagstiftningar för att beskriva riskerna för miljö, egendom och hälsa. Om dessa utförs separat inom en verksamhet blir det inte resurseffektivt.

  • Samordnad riskanalys
  • Riskutredning enligt LBE
  • Explosionsskyddsdokument, inkl. klassningsplan enligt ATEX
  • Säkerhetsrapport och handlingsprogram enligt Seveso
  • Riskbedömning för farlig verksamhet enligt LSO kap. 2:4
  • Miljökonsekvensutredningar enligt Miljöbalken
  • Lagrevision
  • Organisationsstöd

Tack vare samlad kompetens kan vi erbjuda tjänster som är övergripande och täcker in ett flertal lagstiftningar. De olycksscenarier som beaktas är ofta desamma vilket gör att effektivitetsvinster erhålls om arbetet kan samordnas.

Brandskydd och utrymning

Kontaktperson

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This