Samhällsplanering

Vid exploatering i närheten av transportleder för farligt gods, väg och järnväg, bensinstationer eller andra farliga verksamheter, behöver hänsyn tas till möjliga risker från dessa. Behov av skyddsavstånd och andra åtgärder kan vara nödvändigt. Vi kan hjälpa er med rådgivning och att analys kring möjliga risker, både i projektets tidiga skeden, till exempel inför markförvärv, och i planprocessens olika faser.

Vi är vana att arbeta med olika typer av beställare, bland annat kommuner, byggherrar och arkitekter. Analyserna utför vi kvalitativt (främst tidiga skeden) eller kvantitativt där vi beräknar risknivån i form av individrisk och samhällsrisk. Utifrån beräknade risknivåer gör vi sedan en värdering av risknivån och ger förslag på hur ni kan hantera riskerna. Vi arbetar med alla typer av objekt – alltifrån enstaka byggnader till komplexa projekt som omfattar hela stadsdelar, överdäckning av infrastruktur eller exploateringar i riskutsatta lägen.

Kontaktperson

Brandskydd och utrymning

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This