Den 7 maj öppnade Sandvikens stadshus vid Jansasparken igen efter den omfattande renovering som pågått sedan 2016.
Sandvikens stadshus är ritat av arkitekt Sven H. Wranér och invigdes 1964. Efter drygt 50 år har en invändig upprustning och modernisering av lokalerna genomförts.
Renoveringen av Stadshuset har genomförts i två etapper varav låghusdelen renoverades hösten 2016 – 2018 och höghusdelen 2018 – maj 2019.
Brandskyddslaget har varit med under hela resan där flera av våra brandkonsulter och experter varit engagerade där man ställts inför stora utmaningar med att lösa brandskyddet på bästa möjliga sätt.
Bevarandekraven på vissa delar samt konstruktionslösningar med kolfiberförstärkta betongbjälklag är exempel på utmaningar där det ställt höga krav på brandskyddsprojekteringen.
Källardelarna innehåller toppmoderna arkivlokaler utformade enligt riksarkivets författningssamling där brandskyddet utgör en betydande del av säkerheten (brandceller 120 min, ventilation, bärighet, brandlarm mm).
Avsteg från BBR har varit nödvändiga på grund av bevarandekraven men genom förstärkt brandskydd och analytiska dimensioneringar har Brandskyddslaget visat att lokalerna kan utrymmas på ett säkert sätt och att byggnaden i övrigt håller en hög brandskyddsnivå.
Ett spännande och intressant projekt och vi önskar Sandviken Kommun och deras anställda lycka till med det ”Nya” Stadshuset.

 

Kontakt

Stefan Karlsson
023-776 66 17
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete