En brandingenjör i Karlstad och sex sprinklerprojektörer på kontoret i Stockholm. Oktober månad inleddes med flera förstärkningar, då främst i vårt sprinklergäng.

Nytillskottet i Karlstad heter Per Troedson.

Efter studier och jobb uppe i Luleå har Per nu flyttat tillbaka till Värmland. Han arbetar med all typ av brandskyddsprojektering, men kommer lägga extra fokus på brandskydd av bärande konstruktioner.

Efterlängtad förstärkning av sprinklerprojektörer

Vårt sprinklergäng har länge haft fler uppdrag än de hunnit med så fördubblingen av antalet medarbetare inom sprinklergruppen är mycket välkommen.

De sex projektörerna, med Dan Eriksson i spetsen, kommer från ÅF och att byta företag var ingen självklarhet. Den inledande kontakten togs med Dan för att höra om han ville bli en del av laget och det slutade med att fem kollegor följde med honom.

”Möjligheten att jobba nära brandingenjörer i kombinationen med att tillhöra ett medarbetarägt företag där teamkänsla är en viktig del bidrog till att det blev Brandskyddslaget”, säger Dan.

De fortsätter i några uppdrag de arbetat med sedan tidigare, och slussas samtidigt in i befintliga uppdrag som Brandskyddslaget redan arbetar med.

”Som alltid när man byter jobb är det en viss uppstartssträcka, men vi har blivit varmt välkomnade på Brandskyddslaget så flytten känns bra”, avslutar Dan.

Vi hälsar alla varmt välkomna till Brandskyddslaget!

Från vänster på bilden: Isabelle Eriksson, Micael Hedström, Dan Eriksson, Emma Leander, Johan Eriksson och Kristian Karlén

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete