Brandskyddslaget har tillsammans med Kvarnmon Flis AB genomfört ett pilotprojekt avseende Skogsbrandsinventering. Sannolikt är projektet ett av de första i Sverige. Byalaget i Hemsjöbygden stod som beställare och arbetet har resulterat i en rapport med förslag på åtgärder för att minska risken för skador, på bland annat byggnader, i samband med skogsbränder.

Rapporten redovisar förslag på förebyggande åtgärder både för den enskilde och för byarna samt skogsägare.
Klimatförändringarna som vi redan idag upplever, kommer sannolikt innebära att svåra skogsbränder blir vanligare i framtiden. Vissa bränder kan bli så stora att de blir mycket svåra att släcka. I de fallen kan förebyggande åtgärder vara till stor hjälp för att minska på presumtiva skador.

Rapporten kan du ta del av här: https://brandskyddslaget.se/hallbarhet/skogsbrandskydd/

 

 

Kontaktpersoner


Martin Olander
054-770 78 14
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete