Under vecka 12 deltog vi i två event för skogsbrandskydd. Vi tycker det är mycket intressant och kul att vi har möjligheten att delta, då skogsbrandskydd är ett område som utvecklas med snabb framfart på Brandskyddslaget.

Skogsbrandskydd 2024

Vi deltog i Skogsbrandskydd 2024 där vi var på plats som utställare och pratade med alla deltagare samt visade upp vårt arbete inom skogsbrandsinventering vi gjort tillsammans med Kvarnmon Flis AB. Det var en intressant konferens som visar på allt större fokus på det förebyggande brandskyddet, även inom Skogsbrandsområdet. Flera av föredragshållarna konfirmerade vad vi själva dragit för slutsatser i den rapport som vi presenterade i utställningen som visades i anslutning till föredragen. Det var ett stort intresse runt vårt ämne vilket bidrog till många intressanta möten. Pågående klimatförändringar kommer medföra stora förändringar för hur skogsbränder kommer att påverka samhället. Trots stora ansträngningar för att bli bättre på samordning och ledning, släckning från luften, prognoser och varningar, visar bränder i andra länder att det i extremfallen blir omöjligt att kontrollera hur bränderna breder ut sig.

Skogsdagen

Skogsdagen är ett event som anordnades av LAPAB där Brandskyddslaget pratade om hur skogsägare kan skydda sin egendom genom skogsbrandskydd. Vi gav handfasta tips på förebyggande åtgärder för att skydda skog och byggnader vid skogsbränder. Ett speciellt och roligt event mitt i skogen!

 

Kontakt
Martin Olander
054-770 78 14
Skicka e-post

 

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete