Under de senaste åren har flera skolor i Kenya gynnats av långsiktiga partnerskap och finansiering för att förbättra infrastruktur och utbildningsmöjligheter. Brandskyddslaget och vårt systerbolag Risktec fortsätter att stödja dessa insatser för att säkerställa att eleverna får en bättre utbildning och en tryggare miljö.

Ett av de senaste projekten är finansieringen av ett nytt skolkök med tillhörande förråd och köksutrustning för Mkwambani School. Tack vare detta bidrag kommer eleverna att kunna få förbättrade måltidsförhållanden. Dessutom kommer renoveringar av befintliga klassrum och andra förbättringar att genomföras för att ytterligare förbättra skolmiljön.

Infrastrukturprojekt i fokus: Renoveringar för Vuga Primary och Mvindeni School

Under 2023 har vi även hjälpt andra skolor som Vuga Primary och Mvindeni School att fortsätta utvecklas. För Vuga Primary planeras byggnationen av ett betongstaket och en stålport, samt installation av ett ventilationstak till skolköket. För Mvindeni School ska ett betongstaket byggas och termitbekämpning genomföras, medan ett ventilationstak till skolköket kommer att installeras för att förbättra luftkvaliteten. Dessa satsningar kommer att göra en betydande skillnad för eleverna och miljön de vistas i. Genom att förbättra infrastrukturen och miljön där de studerar kan eleverna fokusera bättre på sin utbildning och uppnå bättre resultat.

 

Utmaningar och möjligheter: Att möta Kenyas utbildningsbehov i en komplex miljö

Utmaningarna i Kenya är många. Utöver pågående projekt är det också nödvändigt att adressera andra problem som fattigdom, klimatförändringar och ökad befolkningstillväxt. Dessutom har COVID-19-pandemin haft betydande effekter på landet, även om Kenya har hanterat situationen relativt väl. Trots dessa utmaningar är det tydligt att samarbetet mellan olika organisationer och lokala myndigheter spelar en avgörande roll i att skapa en bättre framtid för skolbarnen. Genom fortsatta investeringar och engagemang från oss företag kan fler elever få tillgång till en viktig utbildning i en trygg miljö. Skolorna som vi samarbetar med i Kenya delar vår målbild av att förbättra elevernas liv och ge dem de verktyg de behöver för en framgångsrik framtid.

Nya projekt och insatser planeras för genomförande hösten 2024 efter samråden som vi genomför vid våra besök juni 2024.

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete