Den 7 april var det två år sedan terrordådet på Drottninggatan. Dådet har påverkat oss alla på olika sätt.

För Brandskyddslagets del har det påverkat det några av oss jobbar med hela dagarna, samhällsplanering, där ökad hänsyn till den här typen av händelser kommer att krävas, men där både lagstiftning och riktlinjer ännu saknas. Extra spännande var det då att Brandskyddslaget tillsammans med OKK+ arkitekter under hösten och vintern har hjälpt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med att skriva underlaget till en vägledning om hur offentliga miljöer kan skyddas mot denna typ av hot. Frågorna är komplexa, men tänker vi efter före kan vi få både en funktionell, tilltalande och säker miljö omkring oss. Betonglejon i all ära, men det finns bättre lösningar!

Det finns ett stort behov av ökad kunskap och förändringar inom området och vi är stolta att få vara en del av detta arbete. Det underlag vi har lämnat till MSB kommer de att bearbeta för att förhoppningsvis under året ge ut i form av en vägledning som riktar sig till politiker, kommuner, samhällsplanerare med flera.

Kontakt

Rosie Kvål
08-588 188 84
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete