Den 1-3 Juli är det dags för Interflam, en av världens största vetenskapliga brandkonferenser. Interflam hålls vid Royal Holloway College
University of London. Första Interflam hölls 1979 och fyller alltså 40år i år, Hurra!
Brandskyddslaget ABs bidrag denna gång är nio artiklar varav fem som huvudförfattare. Ämnen som behandlas i artiklarna är brandstatistik, utvecklingen av vårt regelverk, miljöeffekter av bränder, inverkan på branddynamiken från trä- och betongbjälklag, mekaniken hos träbjälklag i KL-trä, bakgrunden till brandeurokoden för betong, PP fiber i betong, testmetoder för brandspjälkning av betong samt CFD modellering i FDS.

Läs mer om konferensen här

Kontakt

Robert Jansson McNamee
08-588 188 06
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete