I artikeln ”Solpaneler och gröna tak – Kombinationen av teknik och natur ger win-win” kan vi läsa att vi ska låta naturen åter ta plats i staden och låta den göra det sida vid sida med en klimatsmart teknik.

Tidningen Bygg & teknik har publicerat artikeln ”Solpaneler och gröna tak – Kombinationen av teknik och natur ger win-win”, var författarna beskriver hur vi kan bygga och utveckla vårt land på ett hållbart och klimatsmart sätt. Vi vet att nybyggnation ofta leder till att vi minskar våra grönytor. Men nu när populationen ökar och vi därmed kommer behöva bygga, låt oss då göra det smart så att vi kan ge tillbaka lite till naturen. Måste man exempelvis välja antingen solpaneler eller gröna tak, eller kan man kombinera dessa två klimatsmarta alternativ?

Vi är så stolta över vår medarbetare Alexander Elias som varit med och skrivit denna artikel tillsammans med Johanna Good (Landskapslaget ), Tobias Emilsson (SLU – Sveriges lantbruksuniversitet), Helen Johansson (Green Roof Institute), Anders Mårsén (Landskapslaget ) och Tanja Hasselmark Mason (Green Roof Institute).

Ni kan läsa mer här. Hela artikeln hittar ni i tidningen Bygg & teknik 2/2022.

Forskning och utveckling

Brandskyddslaget jobbar aktivt med att forska och utveckla branschen så att vi hela tiden ligger i framkant och kan erbjuda våra kunder den bästa och samtidigt den mest kostnadseffektiva lösningen, utan att tumma på kvalité. Vi är stolta över de medarbetare som trots hektiska scheman tar sig tid att på sidan jobba med utveckling. Under 2017 forskade våra medarbetare Alexander Elias, Emelie Gunnarsson, Daniel Håkansson, Jennie Lövgren tillsammans med våra f.d medarbetare Axel Mossberg och Robert Jansson McNamee om Gröna tak. Forskningsprojektet resulterade i forskningsrapporten ”Gröna Tak – Ur brandteknisk synvinkel”. Rapporten kan ni läsa här Gröna tak ur brandteknisk synvinkel.

Läs om våra forskningsprojekt, rapporter och vetenskapliga artiklar under fliken FoU på vår hemsida.