Jernhusen har tillsammans med Stockholms stad påbörjat ett planarbete som innebär att spårområdet vid Stockholms central överdäckas mellan Vattugatan och Kungsbron.

Ovanpå och i anslutning till överdäckningen planeras Centralstaden som ska utgöra en ny entré till Stockholm med bland annat en ny centralstation, handel, kontor och bostäder. För närvarande pågår parallella uppdrag där fyra arkitektteam har valts ut för att ge sin syn på planområdets struktur, funktioner och övergripande gestaltning.

Vi har fått förtroendet att bidra med vår kunskap inom områdena riskanalys och brandskydd

Planer på en överdäckning har funnits i mer än 20 år och Brandskyddslaget har fått äran att vara med på en stor del av resan tillsammans med Jernhusen. I den påbörjade planprocessen har vi fått förtroendet att bidra med vår kunskap inom områdena riskanalys och brandskydd. Vårt arbete kommer bland annat att omfatta:

  • Analys av risker kopplade till järnvägstrafiken och transporter med farligt gods ur ett samhällsperspektiv
  • Säkerhetsanalys för järnvägsanläggningen under överdäckningen
  • Utredningar avseende brandskydd för den del av centralstationen som planeras under överdäckningen.

Det är ett spännande projekt med många utmaningar och det gillar vi!

 

Kontakt

Rosie Kvål
08-588 188 84
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete