Just nu genomgår Mörby Centrum en ombyggnation på ca 20 000 m². Vi har varit med i projektet, som i och med ombyggnationen byter namn till Danderyds Centrum, sedan 2015 där vi arbetat med bland annat sprinkler- och brandskyddsprojektering.

År 1961 öppnade Mörby centrum portarna till ett modernt utomhuscentrum i kärnan av Danderyd, norr om Stockholm. 1977 fick Mörby Centrum en egen tunnelbanestation vilket bidrog till att centrumet förändrades en hel del. Den äldsta delen av centrumet genomgår just nu en ombyggnation där tekniska system förnyas och centrumet rustas upp för att bli modernare och motsvara nutidens efterfrågan. I samband med ombyggnationen kommer centrumet även byta namn till Danderyds Centrum.

På uppdrag av Skandia Fastigheter har Brandskyddslaget varit med i olika delar av ombyggnationen av Mörby Centrum. Vi har levererat bygghandlingar för automatiskt vattensprinklersystem samt sett över brandskyddet i sin helhet genom att se över och uppdatera befintliga lösningar för att nå en modern och fungerande säkerhetsnivå. Detta arbete sker med fokus på helheten men utöver det projekterar vi även enstaka mindre anpassningar av butiks- och kontorslokaler.

”Den största utmaningen med projektet är att det är en ombyggnation av befintlig byggnad som är i full drift.”

Den största utmaningen med projektet är att den befintliga byggnaden är i full drift. Detta innebär exempelvis att butiker och kontor är öppna under hela renoveringen. Byggnaden är dessutom äldre och har därför många brandtekniska lösningar som är i behov av uppdatering i samband med de pågående ombyggnationerna. Detta har krävt en del detektivarbete och stor kreativitet för att få till nya, bra lösningar.

Illustration: Wester+Elsner Arkitekter för Skandia Fastigheter

 

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete