Efter sommaren förstärktes vår sprinklergrupp med Patrik Harrius, nyutexaminerad STI-Ingenjör VVS-projektör.

Patrik arbetar sedan september månad på vårt Stockholmskontor. Hans intresse för sprinkler väcktes under utbildningen till VVS-ingenjör. Kanske mest för att sprinkler inte var en stor del och han såg möjligheten att vidareutveckla sig och lära känna en ny bransch där hans VVS-kunskaper kommer till stor nytta.

Vi hälsar Patrik varmt välkommen till Brandskyddslaget!

Kontakt

Patrik Harrius
08-588 188 28
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete