På uppdrag av Trafikförvaltningen projekterar Brandskyddslaget ett nytt sprinkler- och brandpostsystem i depåfastigheten på Älvsjödepån. Sprinklersystemet försörjs av egen fullvolymscistern placerad utanför depåområdet där nya teknik-, övernattnings- och lagerbyggnader byggs.

Älvsjödepån är en befintlig depå i Stockholm för pendeltåg och har ett behov av utvecklingsåtgärder. Utvecklingen avser primärt ett behov av anpassningar från de äldre X10-fordonen som underhålls i depån till de nyare X60B fordonen. Depån som fastighet och många av dess tekniska system är dessutom föråldrade och har ett behov av upprustning.

Brandskyddslaget har arbetat med projektet sedan 2017 då utredningarna startade. Systemhandling levereras under februari 2022 och direkt efter leverans påbörjar detaljprojektering för framtagande av bygghandling för den första huvuddelen som ska byggas. Hela projektet väntas vara klart under 2026.

Pågående sprinklerprojektering med punktmoln som underlag.

”Det mest utmanande är att depån är och skall vara i drift under hela ombyggnationen”, berättar Gustavo Stolpe, SBSC-behörig ingenjör vattensprinkler på Brandskyddslaget. ”Det ställer även då större krav på projekteringen då vi behöver montera detta etappvis med liten påverkan på verksamheten. Ytterligare en utmaning är att vi dels måste behålla, men också demontera delar av befintlig installation. Dessutom har projekteringsunderlaget utgjorts utav både 3D-modeller och inskannade punktmoln vilket är ett annorlunda sätt att arbeta.”

Uppdraget utförs i utförandeentreprenad med NCC som generalentreprenör och BST Sprinkler som Underentreprenör. Uppdraget sker i samverkan vilket är ett utmärkt sätt att utföra ett så pass komplext projekt i. BSL har tillsammans med entreprenörerna arbetat tätt under projektering för att hitta ett hållbart, ekonomiskt och bra brandskydd åt Trafikförvaltningen.

Kontakt

Gustavo Stolpe
SBSC-behörig ingenjör vattensprinkler
08-588 188 32
Skicka e-post

 

Brandskyddslaget är Sveriges ledande brandskyddskonsulter – vi hjälper våra kunder med brandskydd, riskhantering & sprinklerprojektering.

 

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete