Vi är oerhört stolta över vår kollega och grundare Staffan Bengtson som vid Brandskyddsföreningens galamiddag i Blå hallen, Stadshuset i Stockholm, den 22 maj fick mottaga Kunglig förtjänstmedalj av 8:e storleken. För att tilldelas medalj av 8:e storleken krävs minst 20 års synnerligen förtjänstfull riksomfattande verksamhet för räddningstjänstens utveckling eller för andra i hög grad betydelsefulla insatser för ett brandsäkrare Sverige. Staffan är, och har alltid varit, en stor förebild för oss alla inom Brandskyddslaget. Det bästa är att Staffan oförtrutet fortsätter göra oss bättre och Sverige brandsäkrare!

Kontakt

Martin Olander
08-588 188 57
Skicka e-post