Jörgen Thor och Joakim Sandström var två av talarna på årets upplaga av Stålbyggnadsdagen. I sitt föredrag tog de med publiken på den gemensamma resan brand och stål har gjort från SBIs första dagar, och de avslutade med hur framtiden kan komma att se ut.

Stålbyggnadsdagen 2017 Jörgen Thor

Jörgens guidning genom historien, där publiken fick följa med nya beräkningsmetoder och ändrade krav, lockade till många skratt.

Stålbyggnadsdagen 2017 Joakim Sandström

Joakim fortsatte med att ge en bild av hur framtiden kan se ut, med nya tankar kring krav och dimensioneringsprinciper.

Föreläsningen avslutades sedan med en frågestund.

Kontakt

Joakim Sandström
054-770 78 02
Skicka e-post

Jörgen Thor
070-595 34 32
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete