I tre år har vi arbetat med insatsplaner och brandskyddsprojektering i det 279 år gamla slottet i Strömsholm.
Strömsholms Slott är en mycket spännande och komplex byggnad. Den är klassificerat som Byggnadsminne och är bevarandevärt, vilket innebär att man varken får skruva i väggarna eller dra elledningar. Denna klassificering gör projektet utmanande och kräver planering i precision. Vi har i projektet haft ett nära samarbete med slottsarkitekterna Noting Arkitekter, som vi varit konsulter åt.

På Brandskyddslaget arbetar vi löpande med forskning och utveckling och har teknikgrupper som kontinuerligt arbetar fram nya tekniska lösningar. I detta projekt har vi dragit stor nytta av vårt arbete vad gäller analytisk dimensionering. Det är mycket utmanande och roligt att kunna implementera tekniska lösningar som vi arbetat länge med att ta fram.

Projektet planeras vara klart under 2021.

 

Kontakt

Staffan Bengtson
08–588 188 53
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete