I förra veckan hade vårt Malmökontor besök av 20 blivande brand- och riskhanteringsingenjörer från LTH, Lunds tekniska högskola.

Syftet var att lära känna varandra, men också att låta studenterna få en inblick i konsultens vardag. Ett antal olika brandskyddsutmaningar hämtade från verkligheten presenterades, och diskuterades sedan i mindre grupper. Därefter blev det mingel, mat och informella samtal mellan studenter och konsulter.

Vi passade även på att göra reklam för vårt program BSL Student, en unik möjlighet att prova på konsultrollen genom att få ta del av kompetensutveckling, mentorskap och praktik på något av våra kontor.

Kvällen präglades av ömsesidig nyfikenhet för varandra och en trevlig stämning. Så trevlig att detta kommer att bli ett återkommande evenemang på vårt kontor i Malmö!

Kontakt

Maya Stål Söndergaard
040-655 48 82
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete