Brandskyddslaget har genomfört s.k. ”Hot smoke försök” på Nationalmuseum. Testerna ingår i kontrollen av de genomförda brandskyddsåtgärderna som görs i slutskedet av den omfattande och snart avslutade ombyggnationen. Försöken visade att funktionen hos de olika installationerna för brandgasventilationen i byggnaden fungerar som de ska.

Brandskyddslaget har under många år utfört ”Hot smoke försök” i olika uppdrag. Vid försöken ser man om styrningarna avseende från- och tilluft fungerar som de ska och samtidigt får man en indikation att brandgasventilation har beräknats rätt. De senaste försöken på Nationalmuseum genomfördes i huvudtrappan och i ljusgårdarna.

Eftersom den stora trappan är huvudutrymningstrappa ska den hållas fri från så mycket siktnedsättande rök som möjligt. Funktioner för att lösa detta består bland annat av:

 • Fönster, placerade i fönsterband högst upp, som öppnas utåt.
 • Mörkläggningsgardinerna som finns vid dessa dras undan vid brandlarm.
 • Dörrar som leder från entréhallen ut ur byggnaden öppnas automatiskt varvid tillförsel av tilluft sker.

På bottenplanet står två ljusgårdar i förbindelse med varandra. För att undvika brandspridning från gårdarna till övriga våningsplan och verksamheter där anordnas brandgasventilation.

 • Frånluft sker genom brandgasventilation högst upp i gården.
 • Tilluft tas via dörrar från brandgasventilation i gården som inte brinner.
 • Är dessa dörrar stängda måste de öppnas automatiskt.
 • Fönster i rökgasskiktet ska vara av härdat eller laminerat glas eftersom temperaturen i rökgasskiktet understiger 300° C.

De två hot smoke försöken, vilka alltså genomfördes i Nationalmuseums huvudtrappa och de två ljusgårdarna, visar att brandgasventilationen av byggnaden har önskad effekt.

Nationalmuseum, som förvaltas av Statens fastighetsverk, öppnas återigen för allmänheten den 13 oktober.

Hot smoke försök – vad är det?

  • Testerna utförs med uppvärmd ”teaterrök” baserad på livsmedelsklassade polyglykoler vilka bildar en aerosoldimma.
  • Värme genereras genom kontrollerad förbränning av metanol i ett vattenmantlat kärl.
  • Röken införs i värmeplymen från metanolbranden. Att metanol används beror på att detta är det renaste bränslet som är flytande i rumstemperatur och genererar renast förbränningsgaser. Dessa påverkar inte föremål i röken negativt.
  • Vid förbränning bildas i princip endast koldioxid och vatten. Kombinationen av den sotfria metanolbranden och teaterröken ger en visualisering av uppvärmda brandgaser och hur dessa beter sig.
  • Metoden kan också användas för att validera brandlarmsinstallationer i känsliga miljöer.

 

Kontakt

Staffan Bengtson
08-588 188 53
Skicka e-post

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.