Dagens fokus på bostadsbrist och hållbarhet medför att intresset att bygga höga byggnader i trä är skyhögt. Det moderna träbyggandet med framförallt korslaminerat trä (KL-trä) i spetsen medför många möjligheter men också en del utmaningar, där brand och brandskydd är viktiga områden.

Kunskapsläget kring brandteknisk dimensionering av bärande träkonstruktioner i KL-trä ökar stadigt, då det bedrivs både mycket forskning och tester inom området. Ett intressant fenomen som studeras just nu är om materialet kan förutsättas självslockna samt hur man förhindrar delaminering (d.v.s. det yttersta lagret faller ner vid brandpåverkan så att bakomliggande trälager exponeras för brand).

Brandskyddslaget har i snart två år deltagit i projektet Tall Timber Building – Concept studies, ett projekt som namnet antyder handlar om höga träbyggnader.

Som en del av projektet har nu ett tillämpningsstöd för brandteknisk dimensionering av Br0-byggnader i trä tagits fram. Tillämpningsstödet, i form av en rapport finansierad av SBUF, har tagits fram tillsammans med Briab. Här lyfter vi vilka risker och parametrar som är viktiga att beakta för att säkerställa att byggnaden får ett bra brandskydd.

Du hittar mer information på SBUFs sida för projektet. Här finns både slutrapporten och en sammanfattning av densamma.

Bild: CF Möller

Kontakt

Björn Andersson
08-588 188 75
Skicka e-post

John Hultquist
08-588 188 72
Skicka e-post

Lisa Broberg
08-588 188 40
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete