Efter ca. 350 års användande av Härlövs kyrka krävde räddningstjänsten, i ett föreläggande, att det fick vistas max 30 personer i kyrkan. Detta på grund av att det endast finns en dörr ut från kyrkosalen.
Räddningstjänsten angav som lösning att ta upp en ny dörr i sakristian, vilket inte godtogs av Länsstyrelsen.
Brandskyddslaget blev, via Svenska Brandskyddsföreningen, tillfrågade av församlingen om vi kunde hjälpa till med ett överklagande till Länsstyrelsen och, tillsammans med det, föreslå en antikvariskt godtagbar lösning.

Med Brandskyddslagets analys som grund, upphävde Länsstyrelsen räddningstjänsten föreläggande.

Självklart ställde vi upp på det. Brandskyddslaget påvisade att fönsterutrymning skulle vara en likvärdig lösning, trots att det egentligen inte godtas vid nybyggnad enligt BBR. På LTH har de nämligen utfört försök med utrymning via fönster,och resultaten därifrån kunde stötta upp vårt förslag om fönsterutrymning.
Vi använde resultaten tillsammans med att vi tog hänsyn till kyrkans höjd och kunde därmed, genom analytisk dimensionering med s.k. jämförelseanalys, visa att utrymning kunde ske betryggande utan ny dörr i sakristian.

Med Brandskyddslagets analys som grund, upphävde Länsstyrelsen räddningstjänsten föreläggande. Detta förutsatte också förekomst av brandlarm. Räddningstjänsten överklagade detta till Förvaltningsrätten som avslog överklagandet.

Tack till Advokatfirman Lindahl KB som deltagit i processen.

Vi tror att det finns fler kyrkor med samma problematik. Tveka inte att höra av dig till oss så ser vi över möjligheterna för att göra en liknande analys och därmed utöka tillåtet personantal i lokalen.

 

Du hittar mer information här:  Analytisk dimensionering i kulturbyggnader .

Kontaktpersoner


Staffan Bengtsson
08-588 188 53
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete