Intresset och möjligheten att bygga med trä har aldrig varit större än nu. En utveckling vi följer på nära håll, genom medverkan i både bygg- och forskningsprojekt.

Den tillfälliga Östermalmshallen och nybyggnationen av studentbostäder på KTH Campus är två, sedan några år, färdigbyggda projekt i centrala Stockholm. I fallet med KTH Campus är bara fasaden utförd i trä medan Östermalmshallen har såväl stomme som inredning gjorda i trä. I båda projekten har brandskyddet av allt synligt trä möjliggjorts med hjälp av antingen brandimpregnering eller brandskyddsmålning.

Projektet Trikåfabriken i Stockholm är ett pågående om- och tillbyggnadsprojekt. En befintlig fastighet byggs om till kontor och här är det fastighetens påbyggnad, i fem plan, som är i trä.

Ett annat stort trähusprojekt vi medverkar i är kulturhuset i Skellefteå, ett multifunktionshus som ska inrymma teater, konsthall, bibliotek, hotell och restauranger. Projektet har precis gått in i byggskedet och beräknas stå klart vid årsskiftet 2019/2020. Förutom att byggnaden uppförs med träkonstruktioner både in- och utvändigt är en utmaning att är det en 19 våningar hög hotellbyggnad med restaurang högst upp.

Bilden till vänster visar en skiss över det blivande kulturhuset i Skellefteå, medan den högra visar den färdiga fasaden på studentbostäderna vid KTH Campus.

Som exemplen ovan visar används trä i många olika typer av byggnader. På forskningssidan är vi med i projektet Tall Timber Building – Concept studies. Ett projekt som handlar om att undersöka möjligheten att bygga höga träbyggnader (över 20 våningar) som är både säkra och kostnadseffektiva. Från Brandskyddslaget deltar Lisa Broberg, John Hultquist och Björn Andersson.

Vill du veta mer eller har du kanske ett projekt där du vill att vi medverkar?
Det finns fortfarande några platser kvar till vår frukostföreläsning den 27 april. Under rubriken Träbyggnader ska Lisa Broberg och Torkel Danielsson prata om de vanligaste utmaningarna gällande brandskydd i träbyggnader och vilka lösningar som finns. Mer information och länk till anmälan finns här.

Har du inte möjlighet att delta eller om du vill prata om ett specifikt projekt, kontakta Torkel Danielsson.

Kontakt

Torkel Danielsson
08-588 188 61
Skicka e-post

Bilder: Östermalms saluhall ©Felix Gerlach (Tengbom), Kulturhus Skellefteå ©White Arkitekter och KTH Campus ©Brandskyddslaget

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete