Medarbetare från Brandskyddslaget har varit med och skrivit tre vetenskapliga artiklar, vilka har publicerats i den internationella vetenskapliga journalen Fire and Materials. Artiklarna ingår i ett specialnummer av tidningen på temat fasadbränder och är publicerade som ”Early view” på journalens hemsida.

Fire and Materials är en så kallad ”peer review journal” som sedan 1976 publicerat ett mycket stort antal banbrytande artiklar inom brandområdet. ”Peer review” innebär att alla artiklar genomgår ett granskningsförfarande av en lite grupp internationella experter inom området. Vid en sådan granskning blir artikeln kategoriserad som ”Accepted”, ”Accepted with minor revisions”, ”Major revisions” eller ”Rejected”. Om man hamnar i den senare kategorin så är man refuserad och om man hamnar i någon av mittenkategorierna får man rätta till artikeln och skicka in igen tills expertgruppen som är anonym blir nöjd.

Brandskyddslagets tre författare, vilka tittar fram på bilden, är från vänster till höger, Markus Nilsson, Axel Mossberg och Robert Jansson McNamee.

M. Nilsson, B. Husted, A. Mossberg, J. Anderson och R. Jansson McNameeA numerical comparison of protective measures against external fire spread” Fire and Materials, Accepted: 19 March 2018

J. Anderson, L. Boström, R. Jansson McNamee och B. Milovanović “Experimental comparisons in façade fire testing considering SP Fire 105 and the BS 8414‐1” Fire and Materials, Accepted: 13 February 2018

J. Anderson, L. Boström, R. Jansson McNamee och B. Milovanović ”Modeling of fire exposure in facade fire testing” Fire and Materials, Accepted: 10 October 2017

Kontakt

Markus Nilsson
08-588 188 05
Skicka e-post

Axel Mossberg
08-588 188 35
Skicka e-post

Robert Jansson McNamee
08-588 188 06
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete