Torsdagen den 16 maj bjuder vi in till två högintressanta föreläsningar i Teknikparken i Gävle.

Eftermiddagen inleds med en kort information om Brandskyddslaget och etableringen i Gävle. Därefter hålls de två föreläsningarna parallellt, du väljer den som passar dig bäst. Den ena handlar om brandskydd i träbyggnader och den andra om ventilationsbrandskydd i bostäder. Föreläsare är Lisa Broberg respektive Tomas Fagergren.

Anmälan och mer information om föreläsningarna hittar du på anmälningssidan.

Kontakt

Lars Hellman
026-421 13 10
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete