Brandskydd under byggtid

Brandskydd under byggtid, BUB, kan grovt delas in i två typer; då en helt ny undermarksanläggning/tunnel byggs eller då en befintlig undermarksanläggning/tunnel utökas. I det förstnämnda fallet så är det främst arbetsmiljö och säkerhet för byggnadsarbetarna som beskrivs. I fallet då en verksamhet ska kunna fortgå samtidigt med utbyggnad så måste även säkerheten omfatta skydd av processen/driften och de personer som vistas där.

BSL har omfattande kunskap om både kraven på brandskydd inom byggarbetsplats undermark samt för de verksamheter som bedrivs. Under 2022-2023 har vi bl a arbetat med komplicerade utökningar vid utbyggnad av Stockholms tunnelbana, utbyggnad av Stockholms avloppsrening och utbyggnad av Slussenprojektet

brandskydd under byggtid

Kontaktpersoner


Björn Sundin
08-588 188 64
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This