Överdäckningar

Vid exploatering ovanpå transportleder för farligt gods, väg och järnväg behöver hänsyn tas till möjliga risker från dessa. Behov av skydd och åtgärder mot brand, explosion och gaser kan vara nödvändigt. BSL kan hjälpa er med rådgivning och analys kring möjliga risker, både i projektets tidiga skeden, till exempel inför markförvärv, och i planprocessens olika faser.

BSL är vana att arbeta med olika typer av beställare, bland annat kommuner, byggherrar och arkitekter. Analyserna utför vi kvalitativt (främst tidiga skeden) eller kvantitativt där vi beräknar risknivån i form av individrisk och samhällsrisk. Utifrån beräknade risknivåer gör vi sedan en värdering av risknivån och ger förslag på hur riskerna kan hanteras.

Överdäckning

Kontaktpersoner


Rosie Kvål
08-588 188 84
Skicka e-post

Johan_Lundin
Johan Lundin
08-588 188 25
Skicka e-post

Erik Hall Midholm
Erik Midholm
08-588 188 86
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This