Övningsledning

Övningsledning i stora övningar innefattar planering och samverkan med såväl tunneloperatören och samtliga blåljusorganisationer. Övningsledningen sätter övningsmål och scenario som sedan ska riskbedmas och verkställas. En detaljerad tidsplanering för samtliga moment och alternativa handlingsplaner för omfall/avvikelser är viktiga punkter för ett lyckat utfall. Normalt så övas det cirka vart 4:e år så en misslyckad övning får inte ske. BSLs erfarenhet och kunskap ger en trygghet i att det heller inte sker.
BSL har erfarenhet från räddningstjänsten, kunskap om projektledning samt brand och tekniska skyddssystem i tunnlar. Denna kombination leder till att vi ofta anlitas för att leda och genomföra övningar för tunnlar. Det omfattar såväl scenariospel som momentövningar och stora övningar med realistiska bränder i tunnel. Under de senaste åren har scenariospel, momentövningar och praktiska brandförsök genomförts för flera tunnlar. Stora övningar med över 100 deltagare har genomförts för Citybanan och Strängnästunneln(spårtunnel) och Norra Länken (vägtunnel).

Övningsledning

Kontaktpersoner


Björn Hedskog
08-588 188 07
Skicka e-post

Bo_Wahlström
Bo Wahlström
08-588 188 86
Skicka e-post

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This