Spårtunnlar

Brandskyddslaget, BSL, har expertiskunskap för såväl järnvägs-, spårvägs- och tunnelbanetunnlar vilket även inkluderande undermarksstationer. Brandskyddsprojektering för stationer och spårtunnlar är ett vanligt uppdrag där BSL utformar brandskyddet med bl a CFD- och utrymningsberäkningar, brandskydd av konstruktioner, design av brandbekämpningssystem och insatskoncept.
Under 2021-2023 utförs exempelvis riskanalys samt brand- och utrymningsberäkningar för Stockholms centralstation, scenariospel Ostlänken, och insatsplaner för tunnelbanan och Södertunneln. BSL har haft specialuppdrag i samband med upphandling och utformning av spårfordon, utformning av ny insatsstrategi för räddningsinsats och praktiska brandförsök i nya spårtunnlar och stationer.

Spårtunnlar

Kontaktpersoner

Emil Persson
Emil Persson
08-588 188 17
Skicka e-post

Niclas Åhnberg
Niclas Åhnberg
08-588 188 85
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This