Tre av Sveriges ledande brandkonsultföretag (Brandskyddslaget, Briab och Bengt Dahlgren) samarbetar i ett forskningsprojekt med försök med lågt sittande tilluftsdon i fullskala som en möjlighet att erhålla tillfredsställande skydd avseende brandgasspridning via ventilationssystem på RISE i Borås 3-5 maj.

Projektet är finansierat av SBUF, Kriminalvården, SKB (Stockholm Kooperativa bostadsförening) och Hellströms.

Forskningsgruppen består av:

Hans Nyman, BSL (expert)
Kristin Andrée, BSL (projektledare)
Axel Mossberg, Bengt Dahlgren (expert)
Johan Rönnbäck, Briab (expert)