Skolorna i Kenya har inte gått att besöka på grund av pandemin. Men i januari 2022 kunde vår ordförande Bo Granqvist äntligen åka ner till Kenya igen. Det kändes väldigt meningsfullt att återigen kunna hälsa på skolorna vi är socialt engagerade i för att fortsätta utveckla vårt samarbete.

Ingen Covid-19 i skolorna

Vid BrandInvests förra besök mars 2020 hade inte Kenya registrerat något fall av Covid-19. Kort därefter vidtog regeringen många åtgärder. Man stängde alla skolor i Kenya  den 19 mars 2020 och de öppnade inte förrän den 10 maj 2021. Man införde även ett utegångsförbud från kl 22.00-04.00. Maxgräns för folksamlingar var 15 personer, och därav förbjöd man religiösa och politiska möten liksom idrottsevenemang. De införde reseförbud mellan regioner. Idag har dock många restriktioner lättat.

Direkt efter utbrottet av pandemin våren 2020 genomförde vi en informationskampanj genom att ledamöter i skolans styrelse besökte varje elevs hem och gav råd om hur man bäst skyddar sig mot COVID 19. Vi såg till att alla fick informationsblad och flytande tvål. Efter elevernas senare återkomst, levererade vi även handsprit och flytande tvål till skolan. Dessutom var vi med och finansierade 10 hygienstationer och 8 termometrar för att mäta kroppstemperaturen. När skolan åter öppnade, den 10 maj 2021, mätte man temperaturen på varje elev och lärare innan de fick gå in i skolan. De som visat förhöjd temperatur har fått gå till en närliggande läkarstation för kontroll och behandling. Resultatet hittills är att ingen elev eller lärare har drabbats av COVID-19. COVID-projektet har finansierats av Risktec AB och Brandskyddslaget AB.

 

Mvindeni School.

BrandInvests första besök vid Mvindeni School gjordes 2002. Skolan hade då ca 300 elever och var i ett väldigt dåligt skick. Eleverna satt på golvet, det fanns inget rinnande vatten och lokalerna var nedslitna. Men det fanns gott om glada elever. Därefter har skollokaler blivit renoverade och byggts, vatten, el, staket, toaletter, datorer, symaskiner m.m. har tillkommit. En entusiastisk skolledning har medverkat till att skolan presterat de bästa skolresultaten i sydöstra Kenya under 10 år. Resultaten har inneburit att fler föräldrar velat sända sina barn till skolan. Därmed har skolan växt. Antalet elever är nu 2452. Skolan är därmed den största skolan i regionen. Antalet elever per lärare i Primary School är 50 stycken. Sju lärare är betalda av föräldrarna genom skolavgifter om ca 300 kronor per år och elev.

Regeringen betalar övriga lärares löner samt endast ca 100 kr per elev och läsår för att täcka alla andra kostnader för skolan. Regeringen flyttar rektorer från skolor som visar bra resultat till problemskolor. Rektor Jacob Ndoloh har nu därför flyttat till Vuga.

Under 2021 finansierade vi termitsanering av hela skolan  p.g.a. omfattande termitangrepp. Dessutom restaurerade de toaletthusen efter skyfallen hösten 2020. Vi är väldigt glada över att Risktec och Brandskyddslaget kunnat finansiera även detta.

 

Mkwambani School.

BrandInvest AB startade samarbetet med skolan i mars 2017. Mkwambani School har noterat en kraftigt ökad elevtillströmning efter att vi startat vårt samarbete. Den har nu totalt 564 elever och 15 lärare varav en är betald av föräldrarna. Skolan låg 2017 i bottenskiktet men har förbättrat sitt resultat varje år för att nu ligga på plats 4.

I början av 2019 blev ett nytt skolhus för 90 elever färdigställt samt en vattenanläggning och ett stängsel kring skolan. Detta finansierat av Risktec AB, PS Group AB, Brandtec AB och Brandskyddslaget AB. Eleverna har planterat ett stort antal träd som nu är skyddade av stängslet. Vattensystemet som vi fick att fungera först efter tredje borrningen, fungerar nu utmärkt.

Under 2021 har de byggt ett stängsel runt Nursery School samt försett skolan med stolar. Dessutom har vi finansierat 5 nya toaletter.

Rektor för skolan är liksom tidigare Mohammed Mwachidzon. Han jobbar mycket hårt för att utveckla skolan. Vi är imponerade av hans energi och ledarskap.

COVID 19. Exakt samma program/åtgärder genomförda som för Mvindeni ovan med samma goda resultat.

 

Ronny Erikssons gungor är flitigt använda av eleverna i Mkwambani. Ronny var en tidigare medarbetare i koncernen och var väldigt stolt och glad över de insatser som görs i Kenya.

Ny skola – Vuga.

Rektor Jacob Ndoloh har vi samarbetat med i Mvindeni sedan 2010. Jacobs insatser är en stor förklaring till skolans stora framgångar. När han nu blivit rektor i en annan skola besökte vi hans nya skola Vuga. Skolan ligger i ett mycket vackert högt område nära nationalparken Shimba Hills, känd bl.a. för sina sabelantiloper och många elefanter. Området är glesbefolkat och har drabbats mycket hårt av HIV/AIDS vilket innebär att många skolelever helt saknar föräldrar och många bor därför i skolan. Skolan är i dåligt skick och ligger i en kraftig brant. Antalet elever är totalt 685.

 

Skolan i Vuga som har ett stort behov av upprustning.

 

Förskolan i Vuga.

Framtid för skolorna.

De tre skolorna ovan har nu 3 701 elever. Det insatser som vi gjort under många år har bidragit till goda resultat för eleverna och samhällena i skolornas omgivning. Vi är tacksamma att vi kommer att kunna fortsätta bidra med hjälp för att stötta dessa skolor. Just nu planerar vi för framtiden och hur vi på bästa sätt kan bidra och styrelsen har precis beslutat följande investeringar under 2022:

  • Bygga ett nytt skolkök i Mvindeni
  • Finansiera nya tak över 8 skolsalar i Mkwambani.
  • Möjliggöra bygge av en vattenanläggning för förskolan i Mkwambani.
  • Köpa in WiFi-anläggningar till alla tre skolorna
  • Skänka datorer och printers till Vuga och Mkwambani.
  • Köpa in mat till eleverna som slutpluggar till examen i klass 8 i alla tre skolorna. Föräldrarna lagar maten i skolornas kök.

Läs tidigare inlägg om skolorna här.

Kontakt

Bo Granqvist
Skicka e-post

 

 

 

 

 

 

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete