Nu har vi fått en ny uppdatering från skolorna i Kenya som vi är engagerade i. Det är med glädje de klarat sig bra i pandemin och att de fått stor användning av de nödvändigheter vi bidragit med, så som vattentankar för att öka förutsättningarna till att hålla bra handhygien.

Inför varje år gör vi riktade insatser då vi skänker pengar till utvald organisation. Inför julen 2020 valde vi att skänka pengar till två organisationer, Musikhjälpen och Rädda barnen, då vi hade svårt att välja bara en organisation. Vad vi dock löpande gör är att donera finansiella medel och nödvändigheter till några skolor och ett fängelse Kenya. Några av skolorna har vi varit med och byggt och några har vi stöttat  med saker som behövts för att eleverna ska få så bra förutsättningar som möjligt.

Ni kan läsa äldre inlägg om vad vi gjort här!

Inställd resa till Kenya

Varje år reser några av oss i koncernen Brand Invest, dvs från Brandskyddslaget och/eller RiskTec, ner till Kenya för att se hur de har det och hjälpa till där det finns behov. År 2020 blev resan inställd på grund av den rådande pandemin, men självklart får vi uppdateringar från våra kontakter i Kenya.Elevertvättar händerna i vattentank

Vår kontakt Mohammed skriver om deras tacksamhet över de bidrag vi systerbolag ger. Nu senast mottog vi bilder från skolorna där de nu kan tvätta händerna och hålla en bra handhygien tack vare de vattentankar vi bidragit med. De har nu också möjlighet att mäta temperaturen på elever och lärare, efter att vi köpt in termometrar. Detta blir en extra trygghet för att motverka en eventuell spridning av viruset Covid-19.

Utöver det så har vi även bidragit med 40 st nya stolar, så att eleverna kan sitta bekvämare och mer ergonomiskt under lektionerna. Leveransen var väldigt uppskattad. Skolorna uppdaterar oss även om att bygget av toaletter är i full gång. Vi ser fram emot att de blir färdiga att använda, för att även här öka standarden och förbättra förutsättningarna för eleverna och de som arbetar i skolorna.

Eleverna gör bra ifrån sig i skolan och har än så länge kommit lindrigt undan i pandemin. Vi håller tummarna för fortsatt bra hälsa hos eleverna och deras familjer, lärarna och givetvis alla andra.

Elever hjälper till att lasta av stolar från leveransVattentankar som Brandskyddslaget skänktElever sitter på donerade stolar i klassrumLärare mäter temperaturen på elevLärare mäter temperaturen på annan lärareLärare tvättar händerna i vattentank

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete