Brandskyddslaget har fått uppdrag att hjälpa Statens Fastighetsverk med systematiskt brandskyddsarbete på ambassader i Kenya och Tanzania.

Statens Fastighetsverk äger och förvaltar många av Sveriges ambassadbyggnader runt om i världen. Brandskyddslaget har fått äran att hjälpa till med systematiskt brandskyddsarbete på både ambassader och tillhörande residens i Kenya och Tanzania, dit vår medarbetare Viktor Wahlsten reste för att utföra uppdraget.

Uppdrag för SFV i Kenya och Tanzania

Detta uppdrag omfattade Sveriges Residens i Nairobi, Kenya samt Sveriges Ambassad och Residens i Dar es Salaam, Tanzania, och inkluderade inventering av befintligt brandskydd på plats och upprättande av brandskyddsritningar.

Under inventeringen gjorde vi även en besiktningsrapport med åtgärdsförslag samt en Beskrivning av befintligt brandskydd.

Uppdrag för SFV i Kenya och Tanzania

Stort tack till Statens Fastighetsverk för förtroendet!

 

Brandskyddslaget har lång erfarenhet inom brandskydd av kulturbyggnader. Kontakta oss om du behöver vår hjälp.
 

Kontakt

Viktor Wahlsten
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete