Under hösten genomförde vi för första gången en serie med våra populära föreläsningar i Borlänge. Konceptet, frukost följt av en kortare föreläsning med en av våra medarbetare som föredragshållare, uppskattades och kommer fortsätta även nästa år. Både i Dalarna och på andra orter där vi har kontor.

Teknikdalens hörsal i Borlänge besöktes vid varje tillfälle av runt 30 deltagare. Hans Nyman inledde med ett föredrag om ventilationsbrandskydd, där han bland annat visade på fördelarna med att använda sig av fläktar i drift vid ett eventuellt brandförlopp. Vid andra tillfället pratade Lars Hellman om Brandlarm och dess syfte. Ett föredrag som följdes av en hel del diskussioner kring de nya brandlarmsreglerna SBF 110:8. Joakim Sandström avslutade föreläsningsserien med att prata om bärande konstruktioner och brand.

Vill även du ta del av vår kunskap? Här kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda dig i form av kurser och föreläsningar.

Kontakt

Stefan Karlsson
023-776 66 17
Skicka e-post