Utbildning och föreläsningar

Vårt mål är att vara landets ledande kunskapsföretag inom brandskyddsområdet. Därför arbetar vi varje dag för att leda utvecklingen mot bättre brandskydd och säkerhet för personer och samhälle. Denna kunskap vill vi gärna dela med oss av till dig och det gör vi i våra utbildningar och föreläsningar.
Våra kurser och utbildningar kan vi anpassa utifrån dina önskemål, oavsett om du är ute efter en kortare information eller en mer omfattande heldagskurs. Kursledarna, som är medarbetare på Brandskyddslaget, anlitas ofta som gästföreläsare på högskolor och universitet. Vi har till exempel under flera år föreläst om byggnadstekniskt brandskydd för blivande inredningsarkitekter.

Våra utbildningar

Brandskydd i BBR

Endagsutbildning som handlar om brandskydd utifrån aktuell BBR (Boverkets byggregler). Den senaste upplagan av Brandskyddshandboken används som kurslitteratur. Kursen hålls på olika platser i landet och arrangeras tillsammans med Bengt Dahlgren. Inga nya kursdatum är inplanerade för de närmaste tre månaderna.

Kontakt
Henrik Alling
054-770 78 01
Skicka e-post

Webbaserad utbildning om brandskydd på byggarbetsplatsen

Vi har tillsammans med Informationsbolaget och Sveriges Byggindustrier tagit fram en enkel och grundläggande utbildning om brandskyddet på en byggarbetsplats.

Utbildningen, som är gratis, består av en introduktionsfilm och ett interaktivt kunskapstest och tar cirka 30 minuter att genomföra. Läs mer om utbildningen eller gå till den direkt.

Kontakt
Torkel Dittmer
08-588 188 76
Skicka e-post

Brandskydd av bärande konstruktioner

Detta är en heldagsutbildning om brandskydd av bärande konstruktioner som är anpassad till era behov. Vi går igenom allt från tolkning av EKS/BBR och Eurokod till värmelära, materialegenskaper och dimensioneringsprinciper vid brand för olika material. Vi har även möjlighet att gå igenom specifika problem för ert företag och hur de smidigast kan lösas och sedan presentera detta under utbildningen.

Kontakt
Joakim Sandström
054-770 78 02
Skicka e-post

Ventilationsbrandskydd

Kundanpassade kurser inom ventilationsbrandskydd och förinstallationer i övrigt. Vi anpassar utbildningstillfällena både när det gäller innehåll, nivå och längd.

Kontakt
Tomas Fagergren
08-588 188 55
Skicka e-post

Specialanpassade kurser

Riskhantering i planprocessen, BBR-kurser (både de utifrån de senaste uppdateringarna och grunderna i BBR), Brandskydd under Byggtiden, Brandskydd i Kulturbyggnader och Frångänglighet i offentliga miljöer är några exempel på specialanpassade kurser som vi har gett.

Kontakt
Lisa Broberg
08-588 188 40
Skicka e-post

Utbildningar och föreläsningar
Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This