Arbetstillstånd och säker avställning

Allmän beskrivning av utbildningen

Under den handledarledda utbildningen arbetar du praktiskt med den modell för säker avställning som finns framtagen av engelska arbetsmiljöverket (HSE) ”The safe isolation of plant and equipment” och som finns presenterad i IPS-rapporten ”Handledning i säker avställning och gasfrihetsmätning” (ips.se).

Utbildningens mål

Ge dig som tillståndsgivare ett verktyg för att försäkra att din anläggning – eller anläggningsdel – är säkert avställd och kontrollerad.

Utbildningens längd

1 dag

Målgrupp

De som i sitt dagliga arbete förbereder processutrustning för underhållsarbete och/eller godkänner tillstånd. Även andra som är inblandade i eller ansvarar för avställning av utrustning och gasfrihetsmätning inför inträde i utrustning har nytta av utbildningen, liksom de som arbetsleder underhållsarbete i processanläggningar eller som bedriver tillsyn.

Innehåll

  • Lagstiftning
  • Exempel på olyckor och faror vid olika typer av arbeten
  • Rutiner för Arbetstillstånd (lagkrav, process, ansvar, roller, system etc.)
  • Metodik för Säker avställning
  • Arbetstillstånd och Säker avställning i praktiken

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This