Bow tie / Olycksfjäril

Allmän beskrivning av utbildningen

Utbildningen innehåller en introduktion till hur man kan använda en så kallad olycksfjäril (på engelska bow tie) som tillvägagångssätt när det gäller identifiering och hantering av verksamhetens risker. Olycksfjärilen bygger på användandet av barriärbegreppet, d.v.s. åtgärder för att förhindra eller begränsa konsekvenserna av oönskade händelser. Olycksfjärilen erbjuder ett kraftfullt verktyg för att kommunicera riskerna till alla berörda på ett intuitivt och förståeligt sätt.

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att ge deltagarna en grundläggande förståelse för hur olycksfjäril/bow tie kan användas som verktyg för att hantera och kommunicera verksamhetens risker.

Utbildningens längd

Utbildningen är i utgångsläget utformad som en 1-dagskurs, men kan med lätthet skalas upp och ner beroende på deltagarnas förkunskaper.

Målgrupp

Linjechefer samt specialistfunktioner inom hälsa, miljö och säkerhet i verksamheter där olyckor kan inträffa.

Innehåll

  • Introduktion till barriärbegreppet
  • Schweizerost-modellen (Swiss cheese)
  • Att bygga en olycksfjäril (bow tie)
  • Att använda en olycksfjäril i praktiken

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This