Brandskydds­kontrollant – Industri

Allmän beskrivning av utbildningen

För att brandskyddet, och i många fall explosionsskyddet, ska fungera i en byggnad krävs en fungerande egenkontroll och ett löpande underhåll av brandskyddsfunktionerna. Egenkontrollen är därmed en viktig del i det systematiska brandskyddsarbetet och de brandskyddskontrollanter eller den brandskyddsansvarige som genomför egenkontrollen på företaget har därför en central funktion.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha kompetens att genomföra brandskyddskontroll och aktivt bidra till en högre brandsäkerhet på företaget.

Deltagarna ska kunna:

 • Förstå lagar och regler för brandskyddet
 • Bedöma risker för brands uppkomst och brandspridning
 • Ha förståelse för vad utrymningssäkerhet innebär
 • Utföra egenkontroll – brand och explosion
 • Dokumentera kontrollronder samt rapportera tillbud
 • Arbeta med förebyggande brandskydd

Utbildningens längd

Halvdagsutbildning

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar för brandskyddskontroll enligt organisationens SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete. Detta är t ex. brandskyddsansvariga, brandskyddskontrollanter och brandskyddsombud m fl.

Innehåll*

 • Systematiskt brandskyddsarbete – SBA
 • Brand- och explosionsrisker
 • Trygg utrymning
 • Förhindra brandspridning
 • Släckanordningar, kontroll och uppföljning av brandskyddet
 • Förebyggande brand- och explosionsskydd
 • Praktisk kontroll
 • Dokumentation
 • Relevant lagstiftning
 • Organisation

* Beroende på kontrollanternas erfarenhet kan mer eller mindre tid läggas på innehållets olika delar.

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This