Föreståndare brandfarlig vara – bensinstation

Utbildningens syfte och omfattning

Vid utbildningens slut har deltagarna fått de kunskaper som de behöver för att kunna arbeta som föreståndare och därigenom ansvara för stationens hantering av brandfarliga varor.

Innehåll

  • Varornas egenskaper och risker
  • Lagstiftningens olika nivåer
  • Lagstiftarens krav på föreståndare och organisation av verksamheter som hanterar brandfarliga varor
  • Tillstånd för hantering av brandfarliga varor (LBE §16–20)
  • Skyltning och märkning
  • Byggnader och andra anläggningar
  • Riskutredning enligt LBE §7
  • Explosionsskyddsdokument (SRVFS 2004:7, §6)
  • Arbete i explosionsfarlig miljö (FBE §8–9)
  • System- och detaljtillsyn

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This