Föreståndare brandfarlig vara

Allmän beskrivning av utbildningen

Under den handledarledda utbildningen arbetar du bl.a. med ditt eget företags underlag och utbildningen ger därför möjlighet till inventering och uppdatering.

Förutom fördjupade egna kunskaper har du också en handlingsplan med dig efter utbildningen, framtagen för det fortsatta arbetet som föreståndare på ditt företag.

Utbildningens mål

Vid utbildningens slut har du fått de kunskaper som du behöver för att kunna arbeta som föreståndare och därigenom ansvara för företagets hantering av brandfarliga varor.

Utbildningens längd

1-2 dagar (beroende på verksamhetens omfattning)

Målgrupp

Blivande föreståndare, föreståndare som vill fräscha upp sina kunskaper, tillståndshavare, produktionschefer, SHE-ansvariga m.fl.

Innehåll

 • Varornas egenskaper och risker
 • Lagstiftningens olika nivåer
 • Lagstiftarens krav på föreståndare och organisation av verksamheter som hanterar brandfarliga varor
 • Tillstånd för hantering av brandfarliga varor (LBE §16-20)
 • Skyltning och märkning
 • Hantering av brandfarlig vara
 • Riskutredning enligt LBE §7
 • Explosionsskyddsdokument (SRVFS 2004:7, §6), riskbedömning enligt ATEX där explosionsrisk förekommer, klassning av riskområden (SEK 426), riskområden, riskkällor, zoner, klassning, temperaturklass, explosionsgrupp
 • Arbete i explosionsfarlig miljö (FBE §8-9)
 • System- och detaljtillsyn, hur ett tillsynsärende går till, sanktionsmöjligheter, egen tillsyn
 • Planering av insats vid olycka
Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This